GIRLS VOLLEYBALL - CLASS A - 2019
FIRST ROUND QUARTER-FINALS SEMI-FINALS FINALS    
Monday Wednesday Monday Thursday    
November 4, 2019 November 6, 2019 November 11, 2019 November 14, 2019    
                   
1 - Wantagh                
                   
(@ HS) 1 - Wantagh            
5:00 p.m.                
16 - Jericho                
    (@ HS) 1 - Wantagh        
8 - Hewlett 4:30 p.m.          
                   
(@ HS) 9 - Carey            
4:30 p.m.                
9 - Carey                
        Carle Place HS 4 - Manhasset    
4 - Manhasset     11:00 a.m.      
                 
(@ HS) 4 - Manhasset            
4:45 p.m.                
13 - Garden City                
    (@ HS) 4 - Manhasset        
5 - Mineola 4:30 p.m.            
                   
(@ HS) 5 - Mineola            
4:30 p.m.                
12 - Bethpage                
                   
2 - Lynbrook         LIU POST SOUTH SIDE
            7:00 p.m. CLASS A CHAMPIONS
(@ HS) 2 - Lynbrook            
5:00 p.m.                
15 - GN South                
    (@ HS) 2 - Lynbrook        
7 - Long Beach 6:00 p.m.            
                 
(@ HS) 10 - Calhoun            
5:00 p.m.                
10 - Calhoun                
                   
3 - South Side     Carle Place HS 3 - South Side    
        2:00 p.m.        
(@ HS) 3 - South Side            
5:15 p.m.                
14 - Mepham                
    (@ HS) 3 - South Side        
6 - Bellmore JFK 4:30 p.m.            
                   
(@ HS) 6 - Bellmore JFK            
4:45 p.m.                
11 - Plainedge                
                   
SPONSORS